مطالب سایت را چگونه ارزیابی میکنید
(27.52%) 30
خوب
(10.09%) 11
متوسط
(29.35%) 32
عالی
(33.02%) 36
بد

تعداد شرکت کنندگان : 109